Bokföringen avslutas med årsredovisning!

En årsredovisning är som ett årsbokslut fast det innehåller lite mer information och är lite mer omfattande. Låt oss gå igenom vad det faktiskt innebär.

Vilket innehåll ska finnas i en årsredovisning?

Det finns många olika delar som en årsredovisning måste innehålla. Låt oss därför gå igenom dem nu.
Detta är företagets ekonomiska position, en sammanställning av skulder och tillgångar vid en viss tidpunkt, för det mesta den sista dagen på räkenskapsåret. En sammanställning av alla inkomster och utgifter under räkenskapsåret vilket visar om företaget har gått back eller om det har gått med vinst. Det här är lite extra uppgifter om hur till exempel visa saker har värderats för att göra det tydligare för alla att förstå. Det innehåller och hur avskrivningar och nedskrivningar har gjorts och varför de har gjorts. Det här är en enkel översikt över företagets resultat, verksamhet och ställning. Den här ska redogöra allt som behövs i en årsredovisning men som inte passar in i balansräkningen eller resultaträkningen. Det kan till exempel vara företagets utveckling eller några betydande händelser som har inträffat under räkenskapsåret. Detta är en väldigt svår fråga att svara på eftersom många olika faktorer spelar in i om ditt företag behöver göra en årsredovisning eller ett årsbokslut. Vårt bästa tips är att kontakta en redovisningsbyrå, de kan hjälpa dig att få svar på dina frågor. Denna artikel har förhoppningsvis varit till hjälp, vill ni lära er mer om bokföring och deklaration har vi mängder med andra inlägg som handlar om just detta här på vår blogg.

Årsredovisning redovisningsbyrå
Peter Resell