Hur bokför jag?

Oavsett om du bokför själv eller har en redovisningsbyrå måste du ha alla underlag samlade. På så sätt hamnar också transaktioner lättare på rätt plats. Du måste spara alla verifikationer, kvitton, fakturor och övriga affärshändelser eftersom de behövs när du bokför.

  • Du eller din redovisningsbyrå måste spara alla verifikationer. Det är viktigt att separera de redan bokförda verifikationerna och de icke bokförda. En verifikation är exempelvis en in eller utgående faktura, kvitto, lönespecifikation, utbetalningskort från myndighet osv.
    Datum från sammanställningen

  • Datum från affärshändelsen

  • Beskrivning av vad affärshändelsen avser

  • Totalbelopp + Momsbelopp

  • Motparten - alltså person eller företag där affärstransaktionen gjordes med.

  • Hänvisningar till annat material (om sådana existerar) som bevaras på annan plats. T.ex. Hyresavtal.

redovisningsbyrå malmö helsingborg
Peter Resell