Huvudbok inom bokföring

Huvudboken är precis som grundboken ett sätt för bokföring. Enligt lagen måste du sköta bokföringen i både huvudboken och i grundboken.

Bokföring i huvudboken:

Precis som grundboken är huvudboken bara ett register och ingen riktig bok. Du som företagare måste bokföra alla affärshändelser både i huvudboken och i grundboken. Gör du det inte själv måste du åtminstone se till att de blir gjort. I huvudboken skrivs affärshändelserna upp och sorteras efter deras konto i kontoplanen. Huvudboken följer därför kontoplanen och är uppbyggd med de lägsta kontonumren i början med de högsta i slutet. Denna bok brukar man använda för olika kontoavstämmningar. Den stora fördelen med huvudboken är att den ger en översikt över alla konton vilket betyder att du enkelt kan kolla i den om du upptäcker ett fel med bokföringen.

Användning

Förutom det vi redan nämnt har huvudboken andra användningsområden inom bokföring också. Här avläses till exempel för det mesta ställningen på företags balanskonto och saldon på dess resultatkonton. Utan huvudboken skulle det också vara svårt att rätta till fel i bokföringen och det skulle vara mycket mer tidsödande.

Skillnader mellan huvudbok och grundbok i bokföring:

Dessa två böcker är faktiskt ganska lika men det finns fortfarande skillnader. Den största skillnaden är sorteringen av affärshändelser. I grundboken sorteras detta efter datum medans det i huvudboken sorteras efter kontonummer. Detta gör att både blir användbara vid ett bokslut då de inte ger exakt samma information även om man först kan tro det. Det är därför det över huvud taget finns två olika sorters register och inte bara ett.

Behöver ni stöd i er bokföring är ni välkommen att kontakta oss på Redovisningsbyrån Malmö - Vi har kontor i Malmö, Lund, Helsingborg, Höganäs och Höör.

Peter Resell