När ska man bokföra?

Det finns två metoder för bokföring – kontantmetoden och faktureringsmetoden.
Kontantmetoden innebär att du eller din redovisningsbyrå bokför leverantörsfakturor och kundfordringar när dessa är betalda. Då ska det ske senast kommande arbetsdag.
Faktureringsmetoden räcker det att man bokför så snart det är möjligt – det är helt enkelt mindre strängt. Om du omsätter över 3 miljoner kronor ska du enligt lag använda denna metod.

årsbokslut årsredovisning deklaration
Peter Resell