Årsbokslut inom bokföring och redovisning - vad är det?

Vi har tidigare nämn både årsbokslut och årsredovisning men idag ska vi gå in lite djupare på det hela och verkligen utforska vad ett årsbokslut faktiskt är. I slutet på artikeln bör ni ha mer information och vara redo för att själva fylla i ett årsbokslut för ert företag.

Resultaträkning:

Detta är en sammanställning av alla tidigare resultat som du har fått fram i din bokföring. Detta kommer att visa hur mycket ditt företag har tjänat och hur mycket ni har haft i utgifter. Det kommer därmed visa om ni har gått plus eller minus under ett räkenskapsår.

Balansräkning:

Det här är en sammanställning av alla era tillgångar och skulder vid ett givet tillfälle. Det ska vara en sammanställning av alla era balanskonton som finns inom er bokföring. Det här kan då vara till hjälp vid en bedömning av er finansiella situation. Vill ni till exempel få ett företagslån kommer banken nog vilja se er balansräkning men även er resultaträkning.

Här skriver ni in annat som inte passar in i de ovanstående kolumnerna men som ändå är viktiga för ert årsbokslut och deklaration. Det finns många sätt som du kan förenkla detta för dig själv, det behöver inte vara svårt eller jobbigt. Det kan faktiskt vara riktigt enkelt om du bara förbereder dig i god tid. Vi har faktiskt en artikel om hur du förbereder dig för en årsredovisning eller ett årsbokslut. Nu har du förhoppningsvis en bättre förståelse för vad ett årsbokslut egentligen är och hur du ska klara av det inom ditt egna företag. Det är faktiskt mycket enklare än vad många tror.

bokföring redovisning redovisningsbyrå malmö lund helsingborg
Peter Resell