Vad gör en redovisningskonsult?

En redovisningskonsult är en person som jobbar på en redovisningsbyrå eller driver en egen redovisningsbyrå. De kan jobba med väldigt olika saker men håller för det mesta på med bokföring, deklaration och liknande saker. En redovisningskonsult brukar arbeta som rådgivare för ett företag om hur de ska sköta olika saker rörande sin bokföring.

Skillnad på revisor och redovisningskonsult

Det här är två helt olika yrken men folk brukar ändå blanda ihop dem eller tro att det är precis samma yrke. Skillnaden mellan dem är stora. Redovisningskonsulten arbetar som rådgivare medans revisorn granskar arbeten som redan är utförda för att se till att dem är korrekta och inte bryter mot någon lag.

Anställa en egen eller hyra in en redovisningskonsult?

Större företag brukar för det mesta ha en redovisningskonsult fast anställd som jobbar för dem men det gäller inte dem mindre företagen. Fördelen med att ha en redovisningskonsult som fast anställd är att personen alltid finns till hands för att hjälpa till och kommer inte ha några andra uppdrag. Nackdelen är att det är ännu en person som ska ha lön. Lösningen kan vara att bara hyra in en redovisningsbyrå som i sin tur har redovisningskonsulter anställda hos sig. Då kan du ha användning av en redovisningskonsult vid behov utan att behöva betala ut lönen till denna person. Du betalar istället en mindre summa pengar till redovisningsbyrån. Med denna artikel hoppas vi att ni har fått lite mer förståelse om vad en redovisningskonsult är och vad de jobbar med. Vi hoppas också att ni inte längre kommer blanda ihop orden revisor och redovisningskonsult

redovisningskonsult bokföring redovisningsbyrå
Peter Resell