Vad är en affärshändelse?

När man pratar om bokföring och deklaration pratar man ofta om olika affärshändelser. Problemet är bara att detta begrepp inte är extremt välkänt, långtifrån alla vet exakt vad det betyder. Det ska vi försöka ändra på idag med denna artikel. Låt oss nu förklara exakt vad en affärshändelse är för något.

En affärshändelse är en ekonomisk transaktion som har inverkan på företagets ekonomiska situation. Affärshändelser kan därför vara det mesta. Några exempel är då in och utbetalningar från affär, kassa, bank samt andra konton. Det kan också vara förändringar av fodringar och skulder. En affärshändelse är bara sådant som direkt påverkar företagets ekonomi. Om det däremot har en indirekt inverkan markeras det inte som en affärshändelse men det kan ändå vara en bra idé att skriva ner det så du kan gå tillbaka och titta på det senare.

Alla affärshändelser måste bokföras enligt bokföringslagen. De ska då bokföras i både grundboken och huvudboken. Denna bokföring måste också ske löpande, du kan alltså inte sköta all bokföring i slutet på ett räkenskapsår och ignorera den under resten av året. För det första blir det svårt att göra ett bra bokslut. För det andra är det ett lagbrott.

Alla kan självklart inte vara experter på bokföring, det är därför det finns firmor som specialiserar sig på att hjälpa dig som har problem med bokföring. En sådan byrå kallas för en redovisningsbyrå. De kan hjälpa dig med alla dina frågor gällande bokföring.

Vi är Redovisningsbyrån Malmö - med kontor i Malmö, Lund, Helsingborg, Höör och Höganäs. Vi är redovisningskonsulter som hjälper ert företag med bokföring, deklaration, lön, årsbokslut, årsredovisning, sociala avgifter, moms, arbetsgivaravgifter och annat kopplat till bolagets ekonomi

Redovisningskonsult bokföring
Peter Resell