Vad är en Revisionsberättelse?

Idag ska vi gå igenom begreppet revisionsberättelse och förklara vad det har att göra med bokföring och din deklaration. Det här är ett begrepp som de flesta egenföretagare har hört talas om någon gång men som de flesta inte vet riktigt vad det betyder. Det ska vi ändra på idag.

Vad är en revisionsberättelse?

Det är en redogörelse av en revision som är skriven av en revisor. Denna ska sedan lämnas in till styrelsen senast fem och en halv månad efter det att räkenskapsåret är över. Men varför skrivs denna?
Det kan finnas många anledningar till att denna skrivs. Den granskar balansräkningen som ingår i bokföringen och deklarationen vilket kan behöva granskas ibland så att allt går rätt till inom företaget. Denna revisionsberättelse måste sedan läsas upp för aktieägarna på årsstämman så att de får full insikt i vad som försiggår i företaget. Det finns många saker som är bra med att en revisionsberättelse blir skriven. Den berättelsen granskar företaget. Är det något som aktieägarna inte är nöjda över kan de då välja att byta ut styrelsen eller den verkställande direktören av företaget.

Vi är Redovisningsbyrån Malmö - med egna kontor i Malmö, Lund, Helsingborg, Höganäs och Höör. Ta kontakt med oss om du behöver stöd i ditt redovisningsarbete eller bokföring.

Peter Resell