Vad är ett bokslut

Alla företag måste i slutet på ett år avsluta sin bokföring med ett bokslut. Detta kan vara i två olika former som vi kommer att gå igenom i denna artikel. En årsredovisning är ganska omfattande, mer omfattande än ett årsbokslut. Årsredovisningen ska skickas in till bolagsverket och blir då en offentlig handling.
Årsbokslutet ska bara visa hur det har gått för ditt företag under året och hur din situation ser ut vid räkenskapsårets slut. Detta är mindre omfattande än en årsredovisning men du får inte själv bestämma vilken du ska göra. Det finns olika faktorer som bestämmer ifall du behöver göra en årsredovisning eller ett årsbokslut. Det som spelar in är vilken företagsform du bedriver men även företagets storlek

Årsbokslut och årsredovisning malmö lund helsingborg höganäs och höör

Vi är Redovisningsbyrån Malmö - med kontor i Malmö, Lund, Helsingborg, Höör och Höganäs. Vi är redovisningskonsulter som hjälper ert företag med bokföring, deklaration, lön, årsbokslut, årsredovisning, sociala avgifter, moms, arbetsgivaravgifter och annat kopplat till bolagets ekonomi

Peter Resell