Vad är ett räkneskapsår?

Vi är Redovisningsbyrån Malmö - med egna kontor i Malmö, Lund, Helsingborg, Höganäs och Höör. Ta kontakt med oss om du behöver stöd i ditt redovisningsarbete eller bokföring.

Vi människor gillar att mäta tid och en av dessa tidsperioder är år. Ett räkenskapsår är dock inte riktigt samma sak som ett vanligt år. Idag ska vi förklara lite av skillnaderna mellan dessa två.

Vad är ett räkneskapsår inom bokföring?

Ett räkenskapsår är den tidsperiod som avslutas med ett bokslut för alla företag som då antingen är ett årsbokslut eller en årsredovisning. Det är normala är att ett räkenskapsår är på 12 månader som ett normalt år men det kan faktiskt vara hela 18 månader som längst.
Alla räkenskapsår som inte följer det normala året kallas för ett brutet räkenskapsår. Många olika bolag har rätten till att ha dessa år. Några exempel är aktiebolag, ideella bolag och ekonomiska föreningar. Det är vanligt med ett brutet räkenskapsår om företaget är säsongsbundet som en skidort eller ett jordbruk.
Alla räkenskapsår ska vara 12 månader långa. Det är bara om du vill komma i fas med det normala året efter att ha skapat ditt företag som du kan förlänga räkenskapsåret med upp till 6 månader. Det är därför vissa räkenskapsår kan vara 18 månader långa. Ett räkenskaps år ska också börja den första dagen i en månad och sluta den sista dagen i en månad. Det är ett krav som inte går att bryta mot. Vill du ansöka om att få förlänga ditt räkenskapsår av någon anledning är det till skatteverket som du får vända dig till. Det är dem som kommer godkänna eller neka din begäran om förlängt räkenskapsår.

Peter Resell