Varför behöver jag bokföra?

Det självklara svaret för många är att man måste bokföra för att det står så i lagen, det är förvisso korrekt men ganska snart kommer du ha en omsättning samt utgifter i bolaget. En korrekt bokföring ger dig då koll på hur ditt företag mår och vilka utgifter och intäkter du kan räkna med framåt i tiden. Bokföringen är också ett måste för att du ska kunna ha korrekt underlag till årsbokslutet och årsredovisningen samt till deklarationen.

Bokföring bokföra
Peter Resell